Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

VIA BALTICA W BUDOWIE

 

ełk6

6 sierpnia, w Ełku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała w poniedziałek (6.08) umowę z wykonawcą, konsorcjum trzech firm, na projekt i budowę ostatniego z warmińsko-mazurskich odcinków drogi ekspresowej S61, od Szczuczyna do węzła Ełk. W uroczystości udział wzięli m.in. minister rozwoju Andrzej Adamczyk, poseł Wojciech Kossakowski, wojewoda Artur Chojecki i szef struktur PiS w regionie Jerzy Szmit.

 

23-kilometrowy odcinek drogi Via Baltica od Szczuczyna do Ełku będzie kosztował 699,5 mln złotych. Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Planowany czas realizacji to 29 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Projekt zakłada budowę odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych oraz budową obiektów inżynierskich i związanych z ochroną środowiska.

 

 

Podpisana umowa kończy etap przygotowawczy budowy drogi ekspresowej S61 na Warmii i Mazurach. Budowa tej części szlaku Via Baltica jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility - CEF). Obecnie w realizacji jest 188 km drogi ekspresowej S61 za około 4,6 mld złotych. Na podpisanie umowy czeka już tylko 13-kilometrowy odcinek Łomża Zachód - Kolno o wartości około 525,6 mln złotych.

Via Baltica to fragment drogi międzynarodowej E67 biegnącej z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego i została zakwalifikowana do sieci bazowej TEN-T.Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy polsko-litewskiej w Budzisku.

 

 

Parametry S 61 Szczuczyn- Ełk

Długość - ok. 23 km

Wykonawca - konsorcjum firm Porr SA Warszawa, Porr Bau GmbH Wiedeń, UNIBEP SA Bielsk Podlaski

Cena - 699,5 mln zł

Czas realizacji - 29 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 – 15.03)

Planowany termin zakończenia – III kw. 2021

 

 

Podstawowe parametry techniczne:

- Klasa techniczna - S

- Przekrój poprzeczny - 2x2

- Prędkość projektowa - Vp=100km/h

- Szerokość jezdni – 2 x 7,00m

- Szerokość pasa ruchu –3,50 m

- Szerokość pasa awaryjnego postoju - 2,50m

- Szerokość pobocza gruntowego - 1,25m

- Obciążenie docelowe konstrukcji jezdni – 115 kN/oś

 

Lokalizacja węzłów drogowych:

• Guty, w gminie Szczuczyn,

• Ełk Południe, w gminie Ełk w pobliżu msc. Nowa Wieś Ełcka.