Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Strażackie Oscary - Floriany 2019

1.2019 -pages-3-1

 

Wystartował Ogólnopolski Konkurs Floriany 2019.

To już III edycja Strażackich Oscarów.

 

Konkurs organizowany jest przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcję miesięcznika Strażak na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów.

 

Skierowany jest do ochotniczych straży pożarnych, samorządów i lokalnych społeczności. Ma dwa podstawowe cele: promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw.

 

Podczas konkursu nagradzane są projekty w dwóch grupach – realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie oraz wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2019 roku!

 

Spośród nadesłanych inicjatyw Kapituła Konkursowa wskaże nominowanych do nagrody Floriana, a podczas Gali wręczenia statuetek ogłosi zwycięzców.

 

W III edycji Konkursu można składać projekty w dwunastu kategoriach konkursowych, które odzwierciedlają szerokie spectrum społecznej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – od poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności, kultywowanie tradycji, rozwój turystyki, ochronę środowiska, edukację po aktywizowanie seniorów, czy dbanie o estetykę przestrzeni publicznej.

 

Po raz drugi kategorią specjalną (dwunastą) jest Ratujemy i Uczymy Ratować, skierowana do strażaków ochotników, która jest częścią programu edukacyjnego o tej samej nazwie realizowanego przez Fundację WOŚP i Związek OSP RP jako partnera. Szczegóły dotyczące przystąpienia do Programu Edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratować oraz stosowne formularze znajdują się na stronach internetowych: www.zosprp.plwww.wosp.org.pl.

 

Jednostki OSP najaktywniej działające w ramach Programu RUR, tak jak w II edycji konkursu, zostaną nagrodzone przez Jurka Owsiaka i Fundację WOŚP podczas Gali wręczenia Florianów.

 

W poprzedniej edycji Konkursu Floriany kategoria XII (specjalna) Ratujemy i Uczymy Ratować wyłoniła 13 laureatów. Spośród 650 jednostek OSP, które przystąpiły do programu Ratujemy i Uczymy Ratować, 117 aktywnie przystąpiło do działania. Do podsumowania w Konkursie Floriany zgłoszono aż 629 protokołów z przeprowadzonych zajęć. Od grudnia 2017 r. do 15 kwietnia 2018 r. strażacy-ochotnicy przeszkolili w ramach nauki udzielania pierwszej pomocy aż 29 366 dzieci na terenie całego kraju, a dokonali tego podczas 2 084 godzin lekcyjnych, w czasie których przeprowadzili zajęcia.

 

Podczas tegorocznej edycji konkursu podsumowane zostaną protokoły z zajęć przeprowadzonych w okresie 16 kwietnia 2018 r. – 15 kwietnia 2019 r. Fundacja WOŚP podczas Gali Finałowej III edycji Konkursu Floriany nagrodzi najbardziej aktywne jednostek OSP.

 

Ochotnicze Straże Pożarne poza działalnością typowo ratowniczą podejmują mnóstwo społecznych inicjatyw niemal we wszystkich dziedzinach życia swoich lokalnych społeczności.

 

Związek OSP RP to organizacja, która zrzesza wspaniałych ludzi. Gotowych bezinteresownie nieść pomoc, strażaków-ochotników w białych hełmach. Ponad 16 200 Ochotniczych Straży Pożarnych, w których działa prawie 700 000 członków, w tym ponad 225 000 strażaków ratowników mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, ponad 82 400 dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat tworzących Dziecięce i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz prawie 70 000 kobiet. Ponad 4,3 tys. OSP włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

Strażacy-ochotnicy posiadają wiedzę, umiejętności praktyczne oraz niezbędne kwalifikacje ratowników, a także sprzęt ratowniczy do realizacji specjalistycznych działań w następujących zakresach ratownictwa: technicznego i drogowego, powodziowego i nawodnego, chemicznego i ekologicznego, medycznego tj. kwalifikowanej pierwszej pomocy, wysokościowego, wodnego oraz poszukiwawczo-ratowniczego.

 

Podczas I i II edycji do Konkursu Floriany zgłoszono łącznie aż 631 projektów zrealizowanych w całej Polsce. Wzięło w nim udział ponad 11 tys. uczestników. Łącznie we wszystkich kategoriach Kapituła Konkursu przyznała aż 109 nominacji do strażackiego Oscara. Podczas Gali pękły pieczęcie na złotych kopertach i ogłoszono zwycięzców, którym wręczono prestiżowe statuetki Floriana oraz nagrody. Emocje zarówno na scenie, jak i widowni były ogromne.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez Ochotniczą Straż Pożarną lub zespół projektowy elektronicznego formularza zgłoszeniowego z regulaminem zamieszczonym na stronie www.floriany.pl. Kolejnym krokiem jest przesłanie dokumentacji konkursowej w terminie do 15 marca 2019 r. na adres: Miesięcznik Strażak, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: "FLORIANY".

 

Wszelkie szczegóły, bieżące informacje, regulamin konkursu oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.floriany.pl w zakładce KONKURS.

 

W załączeniu Regulamin III Edycji Konkursu.

 

2019-01-04_Regulamin_Konkursu_FLORIANY_2019a.pdf