Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2020


Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Południowy Bałtyk 2014-2020 jest następcą Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2014. Jego głównym celem jest :
"Zwiększenie potencjału niebieskiego i zielonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku poprzez współpracę transgraniczną".

 

"Zielony wzrost" jest terminem opisującym ścieżkę wzrostu gospodarczego, wykorzystującą zasoby naturalne w sposób zrównoważony.

 

"Niebieski wzrost" jest częścią strategii Europa 2020 i odnosi się do potencjału gospodarczego oceanów, mórz i obszarów przybrzeżnych w kontekście zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy
w harmonii ze środowiskiem morskim i poprzez współpracę pomiędzy publicznymi i prywatnymi partnerami, w tym MŚP.

 

Program obejmuje nadmorskie regiony 5 państw członkowskich Unii Europejskiej: Danii, Litwy, Niemiec, (Meklemburgii-Pomorza Przedniego), Polski, Szwecji.

 

Na obszarze Polski są to jednostki NUTS III: Miasto Szczecin, Szczeciński, Szczecinecko-pyrzycki, Koszaliński, Chojnicki, Słupski, Starogardzki, Gdański, Trójmiejski i Elbląski (powiat braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski i ostródzki)

 

Wsparcie dla Programu z EFRR wynosi 82,9 milionów Euro (85% budżetu) a wkład narodowy wynosi 20,1 milionów Euro (15% budżetu) co daje całkowity budżet Programu na poziomie 103 miliony Euro.

 

Porozumieniem z dnia 22 października 2015r. Minister Infrastruktury i Rozwoju powierzył Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu zadania Krajowego Kontrolera w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Południowy Bałtyk 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się na stronach ;

https://southbaltic.eu//

https://www.ewt.gov.pl/

https://ewt.warmia.mazury.pl/poludniowy-baltyk/poludniowy-baltyk-2014-2020

 

W celu zwiększenia dostępności zasad Programu dla polskich beneficjentów, poniżej załączono tłumaczenia robocze kolejnych wersji Podręcznika Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 wykonane przez pracownika realizującego w tut. Urzędzie zadania Krajowego Kontrolera w w/w Programie. Proszę mieć na uwadze,że wiążące są jedynie wersje oryginalne w języku angielskim (Interreg South Baltic Programme 2014-2020 Programme Manual). W kwestiach wymagających interpretacji nie można powoływać się na wersję w języku polskim.

 6_call_Podręcznik_Programu_Interreg_Program_Południowy_Bałtyk_2014-2020_-wersja_rejestruj_zmiany.pdf

6_call_Podręcznik_Programu_Interreg_Program_Południowy_Bałtyk_2014-2020.pdf

Programme_Manual_version_6_0.pdf

 

 

 

 

5_call_Podręcznik_Programu_Interreg_Południowy_Bałtyk_2014-2020-wersja_5-polska.pdf

5_call_rejestruj_zmiany-Podręcznik_Programu_Interreg_Program_Południowy_Bałtyk_2014-2020-wersja_5-polski.pdf

5  Programme_Manual_version_5_0.pdf

 

4_call_Podręcznik_Programu_Interreg_Południowy_Bałtyk_2014-2020-wersja_4-polska.pdf

4_call_rejestruj_zmiany-Podręcznik_Programu_Interreg_Program_Południowy_Bałtyk_2014-2020wersja_4-polska.pdf

4_Programme_Manual_version_4.0.pdf

 

3_call_Programme_Manual__Interreg_South_Baltic_Programme_2014-2020_-version_3-wersja_angielska.pdf

3_call_Podręcznik_Programu_Interreg_Program_Południowy_Bałtyk_2014-2020-wersja_3-polska.pdf

 

2_call_Programme_Manual_Interreg_South_Baltic_Programme_2014-2020_-version_2.0.pdf

2_call_-Podręcznik_Programu_Interreg_Program_Południowy_Bałtyk_2014-2020.pdf

Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań Krajowego Kontrolera w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Południowy Bałtyk 2014-2020 są :

 

Mirosława Wojtyńska
starszy inspektor wojewódzki
w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
tel. 55 23 74 574
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 

Dorota Banasiak
starszy inspektor wojewódzki
w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
tel. 55 23 74 541
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Krajowy Kontroler PW Interreg V-A 2014-2020 Południowy Bałtyk przykładając dużą wagę do działań zgodnych  obowiązującymi regulacjami, uruchomił mechanizm kontroli polegający na anonimowym zgłaszaniu nadużyć finansowych.

Nadużyciem finansowym, w rozumieniu art. 1 lit. a Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, jest  jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, polegające na:

Zgłoś nadużycie

Jeżeli natknęli się Państwo na jakikolwiek rodzaj nadużycia finansowego, korupcji i/lub konfliktu interesu, 
w związku z  wdrażaniem PW Interreg V-A2014-2020  Południowy Bałtyk , będziemy wdzięczni za informację
o tym fakcie. Zgłoszenia można dokonać:

Informujemy, iż zgłoszenia można dokonać w pełni anonimowo.

Zgłoszenia nadużyć traktujemy priorytetowo, mają one zawsze charakter poufny, zapewniający bezpieczeństwo osobom zgłaszającym. Wariant anonimowy przeznaczony jest dla osób, które w wyniku zgłoszenia obawiają się negatywnych konsekwencji.

Jeżeli chcieliby Państwo wiedzieć, jakie działania podjęła Instytucja po przyjęciu zgłoszenia – prosimy zostawić swój adres e-mail.