Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Program Senior+

 

Senior+ edycja 2019

W dniu 9 maja 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2019 - nabór uzupełniający

W celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona jest na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja br. dostarczyć oświadczenie o przyjęciu dotacji do Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, według załączonego poniżej wzoru.

Adres do korespondencji:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Szczegółowe informacje o wynikach naboru dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://senior.gov.pl/program_senior_plus

UWAGA - za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione na adres mailowy urzędu wojewódzkiego ( Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ).

 

Dodatkowy_nabór_2019_1_moduł.pdf

Modul_-1_-_Wzor_oswiadczenia_o_przyjeciu_dotacji.doc

Wyniki_naboru_ofert.docx


 

21 marca 2019 roku, MRPiPS opublikowało ogłoszenie o uzupełniającym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020, Edycja w 2019 roku. 

 


Wyniki naboru ofert

 

W dniu 12 lutego 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2019.

W celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona jest na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego br. dostarczyć oświadczenie o przyjęciu dotacji do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, według załączonych poniżej wzorów.

Adres do korespondencji:

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

 

Szczegółowe informacje o wynikach naboru dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:http://senior.gov.pl/program_senior_plus

UWAGA - za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione na adres mailowy urzędu wojewódzkiego ( Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ).

 

Pliki do pobrania

Modul_-1_-_Wzor_oswiadczenia

Modul_-_2_-_Wzor_oswiadczenia

Ranking ofert Moduł I

Ranking ofert Moduł II

 


Program wieloletni „Senior +"- EDYCJA 2019


     W dniu 26 listopada r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs „SENIOR+" edycja 2019 realizowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020.
     Oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior +", w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów można składać od 26 listopada br. Celem programu, który potrwa do 2020 roku, jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na przyszły rok na program zapisano 80 mln złotych.
     Dokumenty można składać do 4 stycznia 2019 roku, do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2019 roku.

 

1) termin składania ofert w generatorze ofert upływa 4 stycznia o godz. 16.00,
2) termin wysyłki ofert w formie papierowej upływa 4 stycznia o godz. 24.00 (data stempla pocztowego),
3) termin wysyłki ofert przez ePUAP upływa 4 stycznia (w godzinach pracy urzędów).

 

     Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:


https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019,

 

Pliki do pobrania:

 

Lista_ofert_odrzuconych_ze_względów_formalnych_przez_Wojewodę_Warmińsko.docx

Ogłoszenie_edycja_2019.pdf

Program_Senior.pdf

Oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_VAT.doc

Program_Inwestycyjny.docx

Ramowy_wzor_karta_oceny_-_modul_I.doc

Ramowy_wzor_karta_oceny_-_modul_II.doc

Ramowy_wzor_oferty_realizacji_zadania_-_modul_I.doc

Ramowy_wzor_oferty_realizacji_zadania_-_modul_II_2.doc

Ramowy_wzor_sprawozdania_z_wykonania_zadania_-_modul_I.doc

Ramowy_wzor_sprawozdania_z_wykonania_zadania_-_modul_II.doc

Ramowy_wzor_umowy_o_Partnerstwo.docx

Ramowy_wzór_porozumienia.doc

Sprawozdanie_z_trwalosci_zadania.doc

Województwa_-_lista_kontaktowa.docx

Tryb_dokonywania_poprawek_i_wyjaśnień.pdf

 

 

Senior+ edycja 2018


Senior+ edycja 2018

 

Program wieloletni „Senior +”

 

W dniu 4 lipca 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2018 dodatkowy nabór ofert.

 

W celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona jest na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do 14 lipca br. dostarczyć oświadczenie o przyjęciu dotacji do Warmińsko
-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, według załączonych poniżej wzorów.

 

Adres do korespondencji:

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

 

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

 

 

 

Szczegółowe informacje o wynikach naboru dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-senior/rok-2018/informacja-o-wynikach-dodatkowego-naboru-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-2018--/

 

https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/
http://senior.gov.pl

 

UWAGA - za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione na adres mailowy urzędu wojewódzkiego ( Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ).

 

Pliki do pobrania:

 

Modul_-1_-_Wzor_oswiadczenia_o_przyjeciu_dotacji.doc

Modul_-2_-_Wzor_oswiadczenia_o_przyjeciu_dotacji.doc

Lista_rankingowa_2018_moduł_I.pdf

Lista_rankingowa_2018_moduł_II.pdf

 

 

 


 

Lista_ofert_odrzuconych_ze_względów_formalnych_przez_Wojewodę_Warmińsko_dodatkowy_nabór_ofert.pdf

 

 


 

11 maja 2018 r. MRPiPS opublikowało ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020, Edycja w 2018 roku.


Wyniki dodatkowego naboru ofert w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020

W dniu 19.04.2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach Programu Wieloletniego „senior+" na lata 2015-2020, edycja 2018 dodatkowy nabór wniosków. W celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona jest na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia br. dostarczyć do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (adres do korespondencji: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn) oświadczenie o przyjęciu dotacji (według załączonych poniżej wzorów). Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione na adres mailowy urzędu wojewódzkiego ( Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ).

Linki zewnętrzne dot. wyników konkursu

 

http://www.senior.gov.pl/


Wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2018

W dniu 14.02.2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach Programu Wieloletniego „senior+" na lata 2015-2020, edycja 2018. W celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona jest na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego br. dostarczyć do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (adres do korespondencji: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn) oświadczenie o przyjęciu dotacji (według załączonych poniżej wzorów). Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione na adres mailowy urzędu wojewódzkiego ( Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ).

 

Pliki do pobrania

Wyniki_dodatkowego_naboru_ofert_w_ramach_Programu_Wieloletniego_SENOR_na_lata_2015-2020_Edycja_2018_Moduł_I_Projekty_dofinansowane.pdf


Lista_ofert_odrzuconych_ze_względów_formalnych_przez_Wojewodę_Warmińsko.pdf

 

Senior edycja 2018 Wyniki - Moduł I.pdf

Senior edycja 2018 Wyniki - Moduł II.pdf

Wzór oświadczenia o przyjęciu dotacji - Moduł I.doc

Wzór oświadczenia o przyjęciu dotacji - Moduł II.doc

 

wzór_umowy_-_moduł_1.doc

wzór_umowy_-_moduł_2.doc

zał._2_do_umowy_moduł_I_-_Wniosek_o_przekazanie_dotacji_SENIOR_2018.xls

Załacznik_nr_3_Moduł_1_Sprawozdanie_z_trwalosci_zadania.DOC

Załacznik_Nr_3_wzor_sprawozdania_z_wykonania_zadania_-_modul_II.doc

Załącznik_nr_2_do_umowy_Moduł_2.xlsx

Załącznik_nr_4_wzor_sprawozdania_z_wykonania_zadania_-_modul_I.DOC