Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

100 litrów krwi na 100-lecie niepodległości

26 października 2018

10.11.2018 Olsztyn facebook

 

Szanowni Państwo!

W związku z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości pragnę zachęcić mieszkańców Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego do podjęcia szczytnego wyzwania. Jest nim oddanie 100 litrów krwi dla osób pilnie potrzebujących tego życiodajnego płynu.

 

Nasi przodkowie przelewali krew w wojnach i powstaniach, by wywalczyć nam wolną ojczyznę. My, każdego roku w Narodowe Święto Niepodległości na różny sposób wyrażamy wdzięczność za ich poświęcenie i ofiarę. W tym szczególnym jubileuszowym roku chciałbym prosić Państwa o konkretny gest solidarności, który będzie jednocześnie wyrazem naszego patriotyzmu.

 

Mam nadzieję, że nie zabraknie ludzi dobrej woli, którzy zechcą pomóc w ratowaniu zdrowia i życia.

 

Honorowe oddawanie krwi będzie możliwe 10 listopada br. w Mobilnym Punkcie Poboru, czyli specjalnie przystosowanym do tego celu autobusie, ustawionym na Placu Solidarności w Olsztynie w godzinach 12.00 – 16.00, podczas Pikniku Militarnego „Służymy Niepodległej”.

 

W pozostałe dni krew można oddać w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Malborskiej 2 w Olsztynie oraz w oddziałach terenowych (szczegóły na: http://www.rckikol.pl/).

 

                                                                          Wojewoda Warmińsko-Mazurski

                                                                                     Artur Chojecki

 

 

Oddawanie krwi jest bezpieczne. Na wszystkich etapach używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, ważąca powyżej 50 kilogramów, legitymująca się dokumentem stwierdzającym tożsamość, ze zdjęciem i numerem PESEL, wraz z adresem zameldowania.