Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Posiedzenie Prezydium WRDS

1 lutego 2019

 UWO0007

 

W Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyło się posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Poprowadził je Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Przewodniczący WRDS WM.

 

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy i uczczeniem pamięci zmarłego w tym tygodniu skarbnika województwa Marka Baumana.

 

W czasie posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa warmińsko-mazurskiego omówiono projekt Programu i harmonogramu prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 r., wybrano temat regionalnej konferencji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i przedstawiono propozycje zagadnień do porządku obrad posiedzenia plenarnego WRDS WM w dniu 20 marca 2019 r.

 

Ponadto przedyskutowano bieżące sprawy organizacyjne, zatwierdzono protokół z posiedzenia Prezydium WRDS WM w dniu 14 grudnia 2018 r. i omówiono wnioski ze spotkania Prezydium Rady Dialogu Społecznego z Przewodniczącymi Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, które odbyło się 25 stycznia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

 

protokol_Prezydium_14_12_2018.docx