Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Komunikat dotyczący zmiany zasad pobytu obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin w Polsce w związku z tzw. Brexitem

AKTUALNOŚCI W SPRAWIE BREXITU: https://udsc.gov.pl/category/brexit/

 

 


W związku ze zmianami dot. terminu Brexitu - wyjścia Wielkiej Brytanii z UE informujemy:

 

- PL - https://udsc.gov.pl/brexit-broszura-informacyjna-aktualizacja/

- EN  - https://udsc.gov.pl/en/brexit-information-brochure-update/

Informacja_dla_obywateli_ZK_i_członków_ich_rodzin_o_zasadach_legalizacji_ich_pobytu_na_terytorium_RP_w_przypadku_Brexitu_bezumownego.pdf

Pouczenie_Brexit.doc

Pouczenie_Brexit_EN.doc

 

 Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ma nastąpić 30 marca 2019 r. W związku z tym mogą zmienić się zasady pobytu Brytyjczyków w Polsce. Wciąż nie jest rozstrzygnięte na jakich zasadach nastąpi Brexit. Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował broszurę informacyjną przedstawiającą możliwe scenariusze i uzależnione od nich zasady pobytu obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce po 29 marca 2019 r.


Obecnie obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin niebędący obywatelami UE mogą przebywać w Polsce przez okres do 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków pobytu, innych niż posiadanie ważnego dokumentu podróży. Jeżeli pobyt trwa powyżej 3 miesięcy, Brytyjczycy, tak jak wszyscy obywatele Unii Europejskiej zobowiązani są zarejestrować swój pobyt w Polsce. Członkowie ich rodzin, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej mają natomiast obowiązek uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE. Realizacja tych obowiązków możliwa jest bezpłatnie w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce przebywania.

Scenariusz 1: Brexit na podstawie umowy wystąpienia między Wielką Brytanią i Unią Europejską


14 listopada 2018 r. Komisja Europejska opublikowała projekt umowy wystąpienia, która przewiduje, że wejdzie ona w życie 30 marca 2019 r. Dotychczas umowa nie przeszła niezbędnych procedur wewnętrznych w Wielkiej Brytanii i tym samym nie wiadomo czy będzie obowiązywać od 30 marca 2019 r.

Główne założenia umowy wystąpienia:

 

  1. korzystali z prawa pobytu w Polsce zgodnie z prawem UE przed zakończeniem okresu przejściowego;
  2. w dalszym ciągu mieszkają w Polsce.

 

Scenariusz 2: Brexit bez zawarcia umowy między Wielką Brytanią i Unią Europejską (tzw. bezumowny)


Na wypadek braku wejścia w życie do 30 marca 2019 r. umowy wystąpienia pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską przygotowany został projekt ustawy regulującej m.in. status pobytowy obywateli tego państwa oraz członków ich rodzin. Zakłada on ustanowienie okresu, w którym pobyt obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin na terytorium Polski bezpośrednio po dacie Brexitu będzie uznawany za legalny. Określa także podstawy prawne dla udzielenia im zezwoleń na pobyt czasowy oraz stały, uzależniając to od dysponowania w dniu 29 marca 2019 r. prawem pobytu lub prawem stałego pobytu. Co ważne, projekt przewiduje domniemanie posiadania jednego z takich praw przez osoby będące właścicielami w dniu 29 marca ważnych dokumentów wydanych przez polskie organy obywatelom Unii Europejskiej i członkom ich rodzin. Stąd też uzyskanie stosownych zezwoleń po Brexicie na podstawie projektowanych przepisów będzie znacząco łatwiejsze dla osób posiadających te dokumenty. Rejestracja i uzyskanie kart pobytu członka rodziny obywatela UE może być więc ułatwieniem dla obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin, którzy będą chcieli pozostać w Polsce po Brexicie.

Główne założenia projektu ustawy regulującej status pobytowy Brytyjczyków w Polsce:

 

Scenariusz 3: zmiana terminu Brexitu

Istnieje także możliwość przesunięcia daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Aby do tego doszło Rada Europejska w porozumieniu z Wielką Brytanią musiałyby podjąć jednomyślną decyzję o wydłużeniu okresu negocjacji.

 

Brexit--residency-rules-for-citizens-of-the-United-Kingdom-and-Northern-Ireland-in-Poland.pdf
Brexit-zasady-pobytu-obywateli-Zjednoczonego-Królestwa-Wielkiej-Brytanii-i-Irlandii-Północnej-w-Polsce-1.pdf

 

 


Komunikat dotyczący zmiany zasad pobytu obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin w Polsce w związku z tzw. Brexitem

Obecnie Brytyjczycy, tak jak wszyscy obywatele Unii Europejskiej zobowiązani są zarejestrować swój pobyt w Polsce jeżeli trwa on dłużej niż 3 miesiące. Członkowie ich rodzin, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej mają natomiast obowiązek uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE. Realizacja tych obowiązków możliwa jest bezpłatnie w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce przebywania. Rejestracja i uzyskanie tych kart pobytu może być ułatwieniem dla obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin, którzy będą chcieli pozostać w Polsce po tzw. Brexicie.

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ma nastąpić 30 marca br. W związku z tym opracowany został projekt ustawy regulującej status pobytowy obywateli tego państwa oraz członków ich rodzin. Dotąd korzystali oni bowiem na terytorium Polski z traktatowej swobody przepływu osób. Przepisy przygotowano na wypadek braku zawarcia do 30 marca tzw. Umowy wystąpienia pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Projekt ustawy zakłada ustanowienie okresu, w którym pobyt obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin na terytorium Polski bezpośrednio po dacie Brexitu będzie uznawany za legalny. Określa także podstawy prawne dla udzielenia im zezwoleń na pobyt czasowy oraz stały, uzależniając to od dysponowania w dniu 29 marca 2019 r. prawem pobytu lub prawem stałego pobytu. Co ważne, projekt przewiduje domniemanie posiadania jednego z takich praw przez osoby będące właścicielami w dniu 29 marca ważnych dokumentów wydawanych przez polskie organy obywatelom Unii Europejskiej i członkom ich rodzin. Stąd też uzyskanie stosownych zezwoleń po Brexicie na podstawie projektowanych przepisów będzie znacząco łatwiejsze dla osób posiadających te dokumenty.

Bardziej szczegółowa prezentacja rozwiązań prawnych związanych z pobytem obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin w przypadku tzw. Brexitu bezumownego nastąpi wraz z postępami procesu legislacyjnego.

Obecnie ok. 5,8 tys. obywateli Wielkiej Brytanii posiada zarejestrowany pobyt lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce. W większości są to mężczyźni – 4,5 tys. osób, w porównaniu do 1,3 tys. kobiet. Biorąc pod uwagę daty urodzenia są to osoby w przedziałach wiekowych: do 20 lat - 450 os., 20 - 39 lat - 2,6 tys. os., 40 - 59 lat - 2,1 tys. os., powyżej 60 lat - 630 os.

Instytucjami właściwymi do zarejestrowania pobytu obywateli UE i wydawania dokumentów w tym zakresie są urzędy wojewódzkie (właściwe ze względu na miejsce pobytu obywatela UE). Najwięcej obywateli Wielkiej Brytanii zarejestrowało swój pobyt w województwach: mazowieckim - 2,1 tys. osób, małopolskim - 840 os., dolnośląskim - 530 os., śląskim - 440 os. oraz pomorskim - 370 os.

 

Statement_regarding_the_change_of_the_rules_of_stay_of_British_citizens_and_their_family_members_in_Poland_in_connection_with_Brexit-1.docx

Komunikat_dotyczący_zmiany_zasad_pobytu_obywateli_Wielkiej_Brytanii_i_członków_ich_rodzin_w_Polsce_w_związku_z_tzw._Brexitem.docx